ติดต่อเรา

ต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรอินทรีย์แปรรูป ทีได้รับมาตรฐาน Organic หรือ เริ่มต้นสร้างแบรนด์กับ TSO โดยทีมงานผู้เชียวชาญ โรงงานทีทันสมัยและได้รับมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ

Facebook : ทุ่งสุวรรณ Organic Farm   สมุนไพรไทย บ.ทุ่งสุวรรณ Organic Farm

E-Mail :  support@tsofarm.com

Call : 098-2428995

Line : anyaexport

Join us on Facebook

Google Map