เจียวกู่หลาน

เจียวกู่หลานบดละเอียด

เจียวกู่หลานบดหยาบ

เจียวกู่หลานอบแห้ง

เชียงดา

เชียงดาบดละเอียด

เชียงดาบดหยาบ

เชียงดาอบแห้ง

Organic Dried Stevia (ใบหญ้าหวาน)

หญ้าหวานบดละเอียด

หญ้าหวานอบแห้ง

Package

Package

Organic Dried Turmeric (ขมิ้น)

ขมิ้นบดละเอียด

Package

Organic Dried garlic (กระเทียมไทย)

กระเทียมไทยตากแห้ง

Package

Organic Dried Cinnamon Powder (อบเชยไทย)

อบเชยไทยบดละเอียด

Package

Organic Dried Chrysanthemum (ดอกเก๊กฮวย)

ดอกเก๊กฮวยตากแห้ง

Package

Organic Dried Chamomile (ดอกคาโมมาย)

ดอกคาโมมายตากแห้ง

Package

Organic Dried Butterfly Pea (ดอกอัญชัน)

ดอกอัญชันตากแห้ง

Organic Dried Beal (มะตูมแห้ง)

มะตูมตากแห้ง

Package