นอกจากสินค้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์แปรรูปแล้ว เรายังรับผลิต(OEM) อาหารเสริม และ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ตามความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ (MADE TO ORDER) เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของตลาด อาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่กำลังเติบโต และ มีโอกาสสูงในการทำการตลาดเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด

ทำไมต้องสร้างแบรนด์กับ TSO

  1. เรา TSO มุ่งเน้นทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อการพัฒนาสูตรและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสูงสุดในการทำงาน
  2. เรา TSO มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรต่างๆ ให้ตรงกับ concept ของลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นวัตถุดิบปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ organic จากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และทำตัวอย่างสินค้าให้ทดลองใช้ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์
  3. เรา TSO มีบริการให้คำปรึกษา รวมไปถึงรับขึ้นทะเบียน อย. เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในเตรียมเอกสาร ติดต่อประสานงาน และประหยัดเวลาในการยื่นขอ เนื่องจากเรามีบุคลากรที่มีความชำนาญในการขอขี้นทะเบียน อย. ในสินค้ากลุ่มอาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  4. เรา TSO มีบรรจุภัณฑ์ให้เลื่อกหลายขนาดและหลายรูปแบบ ทั้งแบบ แคปซูล แผงบริสเตอร์ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงอลูมิเนียมฟอล์ย ถุงซาเช่ท์ เป็นต้น
  5. เรา TSO มีความมุ่งมั่นในการควบคุมมาตรฐานในทุกขั้นตอนการผลิต โดยยึดหลักมาตรฐาน GMP ( Good Manufacturing practice ) จากสำนักกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เราใส่ใจในขั้นตอนการจัดหา จัดเก็บวัตถุดิบ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค
  6. เรา TSO ยินดีให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมภายหลังการขาย เพราะเราคิดเสมอว่าลูกค้าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา TSO ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง